RCK Rogoźno
Powróć do: strona główna

Kurier Rogoziński

W formie obecnej, czyli jako kwartalnik Kurier Rogoziński wydawany jest od marca 2002 roku. Znajdą w nim Państwo ciekawe artykuły dotyczące historii, kultury, przyrody, informacje przedstawiające sylwetki ciekawych ludzi oraz relacje z ważnych wydarzeń związanych z życiem naszego miasta i regionu.

To nasze wspólne czasopismo, w tworzeniu którego każdy może mieć swój udział. Na informacje od Państwa do kolejnych numerów Kuriera Rogozińskiego czekamy w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, gdzie mieści się redakcja Kuriera do dnia 10-tego pierwszego miesiąca każdego kwartału (czyli 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia).

ZAPRASZAMY do lektury naszego czasopisma i wspólnego tworzenia jego kolejnych numerów.

 Plansza z okładkami