RCK Rogoźno
Powróć do: Placówki

Muzeum

Muzeum - jesień

Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz mieści się w zabytkowym, klasycystycznym budynku Ratusza Nowomiejskiego z lat 1826-1828 (rozbudowany w latach 1911-1913).
Z pierwotnego wyposażenia zachowały się drzwi do kasy miejskiej z 1914 roku oraz kilkanaście krzeseł z dawnej sali secesyjnej z końca XIX w.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 29 stycznia 1983 r. Ekspozycją udostępnioną wówczas zwiedzającym była stała wystawa historyczna „Z dziejów Rogoźna”, prezentująca pamiątki związane z przeszłością miasta w większości pochodzące ze zbiorów Wojciechy Dutkiewicz. Pierwszą wystawę czasową „Malarstwo i grafika miejscowych twórców amatorów”, otwarto 14 stycznia 1984 r.
W styczniu 1991 r. Muzeum weszło w skład Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu (od 2000 r. Rogozińskie Centrum Kultury), a 3 maja 1991 r. Muzeum otrzymało imię Wojciechy Dutkiewicz.

Powierzchnia ekspozycyjna Muzeum wynosi ponad 350 m2, na którą składają się trzy wystawy stałe: historyczna, etnograficzna i przyrodnicza oraz sale wystaw czasowych.
Zbiory liczą ponad 10 000 eksponatów i są stale uzupełniane drogą darów, zakupów i pracy własnej przyrodników. Do tej pory ponad 280 wystaw czasowych.Działalność edukacyjna prowadzona jest w formie lekcji muzealnych, wykładów i konkursów.

Do tradycji weszły już imprezy plenerowe organizowane przez Muzeum od wielu lat jak: Ognisko pod dębem Przemysł II w Marlewie (w pierwszą sobotę po 8 lutego), Europejska Noc Muzeów (maj) oraz Jarmark na św. Wita (czerwiec). Ponadto placówka zajmuje się organizacją warsztatów dla dzieci i młodziezy związanych z tradycją Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Każdego roku Muzeum także pamięta o zrywie narodowowyzwoleńczym 1918/1919, upamietniając bohaterów Powstania Wielkopolskiego naszej Małej Ojczyzny

 nadanie imienia